bootstrap themes

دپارتمان علوم مالی

حسابداری مالی خدماتی 
(مقدماتی)


کاربرد اکسل در حسابداری

حسابداری مالی خدماتی، مباحثی را مطرح می نماید که جزء ابتدایی ترین و پایه ای ترین مباحث حسابداری می باشد. قبل از هر چیزی باید این مطلب را در نظر بگیرید که دانش حسابداری، جزء آن دسته از علوم و فنون است که برای هر فردی چه در زندگی شخصی و چه در محل کار میتواند بسیار مفید باشد و در بسیاری از مسائل مالی به کمک او بشتابد.
شرح دوره:
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیت های مالی در دفاتر، تهیه تراز آژمایشی تعدیل حساب ها، تنظیم کاربرگ و بستن حساب ها
سرفصل دوره آموزش حسابداری مالی خدماتی
تعاریف و مفاهیم حسابداری
اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حساب ها و ماهیت آنها گزارشهای مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی
تهیه صورتهای مالی نهایی شامل ترازنامه و سود و زیان تعدیل حسابها در پایان دوره مالی و نحوه حسابداری شرکت های خدماتی، بازرگانی
تهیه صورتهای مالی نهایی، بستن حساب ها، سند افتتاحیه
نحوه طبقه بندی اطلاعات مالی در گزارشات مالی شامل ترازنامه و سود و زیان
چگونگی ثبت وقایع مالی شامل صدور سند، دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین و نحوه تحریر دفاتر قانونی
نحوه حسابداری موجودی کالا به صورت ادواری - دائمی
روش های قیمت گذاری FIFO و میانگین

Address

  آدرس
پرند، میدان استقلال ؛ بلوار جمهوری، ورودی برج سورن، طبقه دوم (بالای بستنی هلی) واحد 126


Contacts

Email: info@mftparand.com

:تلفن
02156794954
02156793716